Lekkoatletyka

Program „Lekkoatletyka dla każdego!” to innowacyjna koncepcja popularyzacji lekkiej atletyki  jako sportu pierwszego kontaktu wśród dzieci i młodzieży, a na późniejszych etapach – naboru i selekcji zawodników do profesjonalnego uprawiania wybranych konkurencji Królowej Sportu.lekko

Zapraszamy dziewczynki i chłopców do I klasy  o profilu lekkoatletycznym Publicznego Gimnazjum Sportowego Nr 11 w  Wałbrzychu.

Oprócz regularnych ćwiczeń program „Lekkoatletyka dla każdego!” przewiduje również organizację imprez, zawodów szkolnych i międzyszkolnych, w których dzieci i młodzież bawią się na sportowo, rywalizują z rówieśnikami, ale mają też okazję spotkać się z gwiazdami sportu, utytułowanymi polskimi lekkoatletami.

Zakładane efekty edukacyjno-wychowawcze to:

– popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki, jako wiodącej dyscypliny sportu służącej wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

–  stworzenie atrakcyjnej oferty dotyczącej organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,

– opracowanie spójnego modelu procesu szkoleniowego zgodnego z wytycznymi federacji lekkoatletycznych IAAF i EA,

– przygotowanie ogólnopolskiego systemu diagnozy, selekcji i naboru oraz identyfikacji talentów w szkoleniu młodzieży,

– budowanie ścieżki rozwoju kariery lekkoatletycznej stanowiącej podstawę nowej struktury organizacji szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce.

Ważnym elementem projektu jest stworzenie jednolitej platformy koncepcji treningowej, która pozwoli na zbudowanie odpowiedniego modelu szkolenia, porównania efektów realizacji tego projektu, weryfikowania i wprowadzania korekt.

OFERUJEMY:

*zajęcia prowadzone przez trenerów II klasy sportowej i instruktorów lekkiej atletyki

* sprzęt sportowy, wyjazdy na zawody, uczestniczenie w obozach sportowych i przynależność do klubu lekkoatletycznego LKS Górnik Wałbrzych

* bardzo dobrą bazę sportową, szkoła posiada – salę sportową, siłownię, krytą pływalnię, zajęcia z ukierunkowania lekkoatletycznego odbywają się na hali lekkoatletycznej, jedynej na Dolnym Śląsku

*możliwość kontynuacji nauki w Liceum Sportowym

*szafki dla uczniów klas sportowych

Absolwentami naszej szkoły są olimpijczycy, lekkoatleci Krzysztof Krawczyk, Urszula Włodarczyk, Roman Magdziarczyk