KLASA STRAŻACKA

Klasa  strażacka to klasa Liceum Ogólnokształcącego z przygotowaniem do matury z elementami ratownictwa medycznego i pożarnictwa. Są to klasy, które  merytorycznie i praktycznie  przygotowują do dalszej nauki w służbach mundurowych czy ratownictwie medycznym. W tym celu uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Klas Mundurowych, który reguluje m.in. obowiązek noszenia munduru oraz naukę musztry. Pokazy musztry uświetniają różnego rodzaju uroczystości organizowane na terenie szkoły i Wałbrzycha. Dzięki współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Wałbrzychu odbywają się cyklicznie zajęcia w jednostce Straży Pożarnej. Raz w semestrze organizowane są manewry w PSP w Jeleniej Górze i OSP Sosnówka. Podczas manewrów uczniowie pozorują zadania i czynnie biorą udział w zajęciach – również nocnych. Dla chętnych po południu organizowane są zajęcia na ściance wspinaczkowej ( odbywają się one  w Witoszowie pod okiem instruktora ). Od stycznia 2019 r powstała grupa MDP w Grupie Poszukiwawczo – Ratowniczej OSP Wałbrzych. W ramach spotkań będą mieć zajęcia dotyczące pracy z psami, zajęcia z ratownictwa medycznego, lekcje z poszukiwań, naukę korzystania z GPS, taktyki, profilowania osób poszukiwanych. Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i praktyczny. Będą również młodzież przygotowywały do podstawowego kursu strażaka. Uczniowie będą brać udział w konkursach wiedzy pożarniczej i sportowych zmaganiach strażaków na zawodach.

Wszystkie nowinki z działalności klas strażackich znajdują się w aktualnościach na stronie głównej oraz na fanpage szkoły na facebooku. ZAPRASZAMY