Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2018/2019

KONTO RADY RODZICÓW :

75124019521111001086006401

Bank Pekao I o/ Wałbrzych

Zarząd Rady Rodziców:   

przewodniczący: Krzysztof Nogawka-Id

zastępca- Anna Wtulich- 3cg

skarbnik- Bożena Kuc- Kołek-IIa

sekretarz: Barbara Magdziarczyk- Ia

REGULAMIN RADY RODZICÓW