Internat

Internat „ Julia” przy Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu oferuje możliwość zakwaterowania uczniów spoza Wałbrzycha, którzy chcieliby podjąć naukę w naszej szkole bądź w innej szkole na terenie Wałbrzycha.

Dysponujemy 54 miejscami w pokojach 2 i 4 osobowych, z dostępem do nowoczesnych łazienek i sanitariatów oraz zaplecza jadalno – kuchennego, sali telewizyjnej oraz pokoju do nauki własnej wyposażonego w stanowiska komputerowe.

REKRUTACJA DO INTERNATU NA ROK SZKOLNY 2019/20

Rozpoczął się nabór wniosków o przydział miejsca w Internacie „ Julia” przy Zespole Szkól Nr 4 w Wałbrzychu na rok szk. 2018/2019.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 25 czerwca 2019

Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły www.zs4.walbrzych.pl – w zakładce Internat – Druki do pobrania bądź w sekretariacie szkoły.

Opłaty za wyżywienie w Internacie „Julia” na rok szkolny 2018/19.

Cała stawka żywieniowa za dzień wynosi:

21,90 zł dla uczniów szkół prowadzonych przez inny organ niż Gmina Wałbrzych

10,95 zł dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych.

 

Opłaty za pokój pozostają bez zmian tj. 100 zł za miesiąc za pokój 4 osobowy i 120 zł za miesiąc za pokój 2 osobowy. Oraz 250 zł za pokój dla uczniów szkół nie podlegających Gminie Wałbrzych.

 

Wnioski o przyznanie miejsca w Internacie należy składać do sekretariatu szkoły przy

ul. Sokołowskiego 75, 58-309 Wałbrzych

Foto obiektu: