Klasa pielęgniarska

KLASA PIELĘGNIARSKA – OPIEKUN MEDYCZNY

( klasa patronacka PWSZ w Wałbrzychu im. Angelusa Silesiusa)

 

Klasa pielęgniarska –opiekun medyczny

Zapraszamy osoby zainteresowane naukami medycznymi ,otwarte na ludzi ich problemy ze zdrowiem, wykazujące olbrzymią empatie i chęcią bycia człowiekiem dla którego drugi człowiek jest najważniejszy.

Edukacja w tej klasie nastawiona jest na nauki medyczne , biologię, budowę i funkcjonowanie organizmu człowieka , opiekę i wsparcie dla ludzi chorych ,starszych i potrzebujących, ratownictwo medyczne.

Jest to klasa dla TYCH którzy swoją przyszłość wiążą z pomocą innym i wybiorą następujące kierunki studiów:

 • Studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo w PWSiZ-Wałbrzych(studia darmowe)
 • Studia medyczne
 • Studia biologiczne
 • Ochrona środowiska

 

 • Opiekun medyczny –może podjąć prace w zakładach
 • zakładach pielęgniarsko- opiekuńczych,
 • zakładach opiekuńczo – leczniczych,
 • szpitalach\domach pacjentów
 • indywidualna opiekę,
 • praca w sanatoriach,
 • praca fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Zajęcia w tej klasie odbywają się przy współpracy z : Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałbrzychu, Szpitalem „Górniczym” w Wałbrzychu. Hospicjum w Wałbrzychu, PCK w Wałbrzychu.

W trakcie nauki uczniowie:

 • nabywają wiedze z pielęgniarstwa i poznaje zasady opieki medycznej
 • zapoznają się z zasadami i promowania zdrowego stylu życia
 • poznają strukturę szpitala , zadania poszczególnych oddziałów szpitala , laboratorium, analityków medycznych
 • nabywają wiedzę o prawach pacjenta

Szkoła umożliwia :

 • ukończenie kursu pierwszej pomocy
 • udział w zajęciach prowadzonych przez Szpital Górniczy
 • udział w zajęciach prowadzonych przez PWSZ w Wałbrzychu
 • udział w kursach kwalifikacyjnych prowadzonych przez TEB -Wałbrzych

Jako klasa patronacka PWSZ w Wałbrzychu uczniowie tej klasy po uzyskaniu świadectwa dojrzałości ,mają możliwość kontynuowania nauki na studiach licencjackich na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Wałbrzychu