9 czerwca, 2018 6:52 pm

STORYCHERRING

Nasza szkoła jako jedna z trzech w Wałbrzychu realizuje projekt „Środowiskowy program profilaktyki jako systemowe rozwiązania w środowisku lokalnym ukierunkowane na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Uruchamianie lokalnych zasobów instytucjonalnych i ludzkich dla wspierania szkół w prowadzeniu skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych

 

W ramach projektu odbyło się:

– szkolenie i konsultacje dla nauczycieli,

– konsultacje dla rodziców,

– spotkanie moderowane,

– trwają zajęcia warsztatowe dla uczniów.

Poniżej link do strony programu:

http://www.storycheering.com/

Kategoria: