19 maja, 2018 1:44 pm

DODATKOWY TERMIN TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

Dodatkowy termin testów sprawnościowych do klasy sportowej i klasy mundurowej o profilu wojskowym dla kandydatów, którzy nie mogli uczestniczyć w I terminie wyznaczono na:

II termin testów sprawnościowych: 24.05.2018 r  godzina 14.00

  • Zapisy na testy sprawnościowe  w sekretariacie szkoły, lub w dniu testów sprawnościowych. Złożenie zapisu na testy wraz z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna są równoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia dziecka umożliwia przystąpienie do testu sprawnościowego. Deklaracja dostępna do pobrania na stronie internetowej szkoły www.zs4.walbrzych.pl
  • Zapisz się:  74 664 88 80

Kategoria: