4 maja, 2018 11:20 am

PRZYPOMINAMY ZAPISY NA TESTY SPRAWNOŚCIOWE KLASA SPORTOWA I KLASA WOJSKOWA

Testy sprawnościowe     KLASA SPORTOWA

Kandydaci do klasy sportowej wyłonieni zostaną na podstawie przeprowadzonych testów sprawnościowych.

Termin testów sprawnościowych: 17.05.2018 r  godzina 14.00

Zapisz się:  74 664 88 80

  • Zapisy na testy sprawnościowe do 11.05.2018 r w sekretariacie szkoły lub w dniu testów sprawnościowych. Złożenie zapisu na testy wraz z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna są równoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia dziecka umożliwia przystąpienie do testu sprawnościowego. Deklaracja dostępna do pobrania na stronie internetowej szkoły www.zs4.walbrzych.pl

Testy sprawnościowe     KLASA MUNDUROWA (WOJSKOWA)

  1. Kandydaci do klasy mundurowej (wojskowej) wyłonieni zostaną na podstawie przeprowadzonych testów sprawnościowych.

Termin testów sprawnościowych: 17.05.2018 r  godzina 14.00.

Zapisz się:  74 664 88 80

  • Zapisy na testy sprawnościowe do 11.05.2018 r w sekretariacie szkoły lub w dniu testów sprawnościowych. Złożenie zapisu na testy wraz z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna są równoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia dziecka umożliwia przystąpienie do testu sprawnościowego. Deklaracja dostępna do pobrania na stronie internetowej szkoły www.zs4.walbrzych.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Kategoria: