7 czerwca, 2017 8:57 pm

TYDZIEŃ KONSTYTUCYJNY W IV LO

W ramach projektu „Tydzień Konstytucyjny” organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, wizytę w naszej szkole 26 maja 2017 złożył prawnik, Piotr Dobrowolski. W spotkaniu  pod opieką prof. Pawła Wieczorka- uczestniczyły uczennice i uczniowie klas 2D oraz 2F. Spotkanie miało formę wykładu, ćwiczeń i otwartej dyskusji. Nasi uczniowie świadomi niebezpieczeństw występujących wokół ustawy zasadniczej w epoce tzw. „dobrych zmian” zachodzących w państwie polskim bardzo żywo prowadzili dyskusję poświęconą zasadom praworządności, których podstawę stanowi Konstytucja. Na zakończenie wykonano wspólne zdjęcie do kolejnej edycji „Tygodnia Konstytucyjnego”.

Kategoria: