7 maja, 2017 6:16 pm

REKRUTACJA DO INTERNATU I STAWKI OPŁAT

 

 

 

REKRUTACJA DO INTERNATU

Rozpoczął się nabór wniosków o przydział miejsca w Internacie „ Julia” przy Zespole Szkól Nr 4 w Wałbrzychu na rok szk. 2017/2018 .

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 25 czerwca.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły www.zs4.walbrzych.pl – w zakładce Internat – Druki do pobrania bądź w sekretariacie szkoły.

STAWKI OPŁAT ZA INTERNAT NA ROK SZKOLNY 2017/2018

1. Uczniowie zamieszkujący poza miastem Wałbrzychem uczęszczający do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych:

a) Kaucja 100,00 zł

b) Opłata za pobyt za 1 miesiąc: – w pokoju 2 os. 120,00 zł netto – w pokoju 4 os. 100,00 zł netto

c) Stawka żywieniowa za jeden dzień 9,95 zł netto

2. Uczniowie w szczególnych wypadkach zamieszkający na terenie Wałbrzycha uczęszczający do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych:

a) Kaucja 100,00 zł

b) Opłata za pobyt za 1 miesiąc 200,00 zł netto

c) Stawka żywieniowa za jeden dzień 19,90 zł netto

3. Uczniowie uczelni wyższych do 25 roku życia:

a) Opłata za pobyt za 1 miesiąc 250,00 zł netto

b) Stawka żywieniowa za jeden dzień 19,90 zł netto

4. Stawki opłat za wynajem pokoi w Internacie „Julia” przy Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu poza działalnością podstawową dla grup zewnętrznych, oraz innych osób prywatnych 1 osobodzień 25 zł netto.

Stawki ww. opłat obowiązują od 01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Kategoria: