28 kwietnia, 2017 10:14 am

UWAGA REKRUTACJA!

Zgodnie z :

Zarządzeniem Nr 12 /2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018

 

Złożenie przez kandydatów deklaracji przystąpienia, w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do:

  • szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego i mistrzostwa sportowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, do prób sprawności fizycznej

 

od 2 do 12 maja 2017 r. 

Deklaracje można składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 08.30 – 15.00 oraz telefonicznie  ( 74 664 88 81) i drogą elektroniczną sekretariat@zs4.walbrzych.pl

 

Wzór deklaracji do pobrania na stronie szkoły www.zs4.walbrzych.pl  w zakładce Rekrutacja

 

Test sprawności do klasy sportowej w IV Liceum Ogólnokształcącym odbędzie się:

 

19 maja 2017 r. ( piątek)  godzina 14.00  sala sportowa Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu ul. Sokołowskiego 75   dzielnica (Piaskowa Góra)

 

 

 

         INFORMACJA O TESTACH SPRAWNOŚCIOWYCH

 

1.Kandydaci do Liceum Sportowego  wyłonieni zostaną na podstawie przeprowadzonych testów sprawnościowych.

Termin testów sprawnościowych: 19.05.2017 r  godzina 14.00

Miejsce: sala sportowa Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu ul. Sokołowskiego 75            ( wejście od strony basenu ) 

2.Zapisy na testy sprawnościowe do 18.05.2017 r w sekretariacie szkoły osobiście, telefonicznie, drogą mailową lub w dniu testów sprawnościowych.

Kandydat powinien w dniu testu przynieść ze sobą ważną legitymację szkolną wraz z podpisaną deklaracją przez rodzica lub prawnego opiekuna.

3.Deklaracja dostępna do pobrania na stronie internetowej szkoły www.zs4walbrzych.pl w zakładce REKRUTACJA

 

 

 

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OBEJMUJE:

Test sprawności fizycznej przeprowadzony będzie w formie prób określających poziom rozwoju zdolności motorycznych – siły, szybkości, wytrzymałości i skoczności.

Test obejmuje cztery próby:

1)bieg na 60m,

2)bieg na 600m (dziewczęta), 1000m (chłopcy),

3)rzut piłką lekarską(3kg )z miejsca, w przód, zza głowy,

4)skok w dal z miejsca.

 

*w przypadku złych warunków atmosferycznych testy odbędą się w sali Zespołu  Szkół Nr 4  ( bieg wahadłowy 10x5m, Beep-Test, rzut piłką lekarską z miejsca w przód zza głowy, skok w dal z miejsca)

 

 

Kandydaci przystępujący do egzaminu sprawności fizycznej muszą posiadać odpowiedni strój sportowy oraz obuwie sportowe.

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Kategoria: