20 lutego, 2017 12:34 pm

UWAGA RODZICE UCZNIÓW LICEUM SPORTOWEGO

We wtorek 21 lutego o godzinie 17.oo odbędzie się zebranie Dyrektora Szkoły z Rodzicami uczniów Liceum Sportowego.

Bardzo prosimy o przybycie. Osoby nieobecne proszone są o kontakt z sekretariatem szkoły w godzinach 8.15-15.00

Kategoria: