10 lutego, 2017 4:10 pm

UWAGA MATURZYŚCI- ABSOLWENCI!

Przypominamy absolwentom Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu przystępującym do egzaminu maturalnego w maju 2017r. o obowiązku weryfikacji poprawności danych i wyborów egzaminacyjnych w terminie do 20 lutego 2017r. w sekretariacie szkoły.

Kategoria: