12 stycznia, 2017 9:26 pm

ZMIANY W PSO -WYCHOWANIE FIZYCZNE

Kryteria ocen : dodano zapis w ocenie dobryBierze czynny udział w jednej ze składowych lekcji wychowania fizycznego ( zajęcia na basenie )

zapis w ocenie dostatecznyNie bierze czynnego udziału w jednej ze składowych lekcji wychowania fizycznego ( zajęcia na basenie )

zapis w Aneksie Przedmiotowego Systemu Oceniania z Wychowania Fizycznego : Uczeń nierealizujący programu wychowania fizycznego na basenie nie może uzyskać oceny śródrocznej i końcoworocznej- bardzo dobrej lub celującej.

Kategoria: