BIP

“ DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W WAŁBRZYCHU INFORMUJE, IŻ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018 UMIESZCZONE ZOSTAŁO W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA PODADRESEM

HTTP://BIP.COJM.WALBRZYCH.PL/INDEX.PHP?ID=116 [