Kontakt

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Nr 4
ul. dra Sokołowskiego 75
58 – 309 Wałbrzych
Telefon: 74 664 88 80, 74 664 88 81,
74 664 88 82
Fax: 74 664 88 80

KONTAKT :

sekretariat@zs4.walbrzych.pl