Author Archives for Radosław Ostrowski

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ

28 sierpnia, 2020 2:45 pm Published by Leave your thoughts

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek. Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia... czytaj więcej