17 lutego, 2020 8:54 am

NABÓR NA STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi
i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu
ul. Sokołowskiego 75, 58-309 Wałbrzych

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

STARSZEGO REFERENTA (ds. gospodarczych) – 1 etat

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesyłać w terminie
do 26.02.2020r do godz. 15:30 na adres: IV Liceum Ogólnokształcące z
Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w
Wałbrzychu, ul. Sokołowskiego 75, 58- 309 Wałbrzych w zaklejonych
kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w IV Liceum
Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Janusza
Kusocińskiego w Wałbrzychu- Starszy referent (ds. gospodarczych)”
Aplikacje, które wpłyną do IV LO w Wałbrzychu niekompletne lub po
określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o dalszym toku postępowania w konkursie.

Kategoria: