11 lutego, 2020 1:59 pm

UWAGA MATURZYŚCI

Przypominamy uczniom klas maturalnych oraz absolwentom szkoły przystępującym do egzaminu maturalnego w maju 2020r. o obowiązku weryfikacji poprawności danych przesłanych do OKE. Należy tego dokonać w dniach 12.02.2020 – 24.02.2020 w sekretariacie szkoły lub u wicedyrektora szkoły.

Kategoria: