30 października, 2019 10:00 am

„MUNDUROWA PAMIĘĆ”

Dnia 29.10.2019 o godzinie 12.30 na Cmentarzu Parafialnym przy Kościele Rzymskokatolickim pw. św. Anny w  Wałbrzychu, w ramach akcji zainicjowanej przez Biuro do Spraw Proobronnych, uczniowie certyfikowanej klasy wojskowej złożyli  kwiaty i zapali znicze na grobie BENEDYKTA JÓZEFA ŁĄCZYŃSKIEGO (1779-1820) Generała Brygady Wojsk Polskich, Kawalera Legii Honorowej, Oficera Orderu Obojga Sycylii, uczestnika Insurekcji Kościuszkowskiej i Wojen napoleońskich. Uroczystość uświetnili swą obecnością kombatanci: pan Alfred Pszczółkowski ze Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz pan Jan Mleczko- ostatni mieszkaniec Wałbrzycha walczący z Niemcami o Warszawę, Kołobrzeg i Berlin. Obecni byli również:przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku major Jacek Baran, Przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju, pani Iwona Czech, która ciekawą opowieścią przybliżyła młodzieży postać generała oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 w Wałbrzychu.

W tym wyjątkowym czasie, uczniowie klas mundurowych swoją postawą potwierdzają umiłowanie Ojczyzny oraz przywiązanie do tradycji narodowych. Pokazują, że pamięć o polskich bohaterach i ich dokonaniach przetrwa w kolejnych pokoleniach Polaków

Kategoria: