15 października, 2019 6:46 pm

10 PAŹDZIERNIKA „ŚWIĘTO DRZEWA”-PIERWSZA AKCJA GRUPY SZKOLNEJ „EKO IVLO”

W ramach obchodów tygodnia ECO w szkole zainspirowani ogólnopolską akcją i wsparci drzewami od wałbrzyskiego ogrodnika Urzędu Miasta Wałbrzycha posadziliśmy 20 drzewek (lipa, sosna). Każda klasa otrzymała jedno drzewko do posadzenia i opieki. Uczniowie nadadzą imiona drzewom i wpiszą je do licznika posadzonych drzew na stronie http://swietodrzewa.pl/

„Przyroda pomaga nam w adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków. Dlatego powinniśmy ją chronić i odtwarzać zniszczone ekosystemy, a sadzenie drzew pozostaje jednym z najbardziej skutecznych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatu. Działanie zgodne z naturą, a nie przeciwko niej, może przynieść korzyści nam wszystkim”– podkreśla Jolanta Migdał z Klubu Gaja, koordynatorka programu Święto Drzewa. Dr hab. Zbigniew Karaczun, profesor SGGW, dodaje – „Drzewa, zarówno te stare, jak i te dopiero sadzone, odgrywają ogromną rolę w ochronie klimatu. Pochłaniają z atmosfery węgiel (w postaci CO2) i trwale wiążą go w biomasie. Już dziś, bez szkody dla produkcji żywności, moglibyśmy zalesić około 900 milionów hektarów, co pozwoliłoby na zmagazynowanie w biomasie około 200 miliardów ton węgla, obniżenie jego ilości w atmosferze o około 25%. Umożliwiłoby to osiągnięcie celu Porozumienia Paryskiego – powstrzymanie wzrostu średniej temperatury Ziemi na poziomie poniżej 1,5o C”.

Dziękujemy wszystkim za udział w akcji.

Grupa EKO IV LO

Kategoria: