30 lipca, 2019 5:49 pm

UWAGA! ZMIANA PODRĘCZNIKA DO HISTORII W KLASIE I PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

W związku z brakiem pozytywnej opinii podręcznika do historii klasa I dla szkoły ponadpodstawowej wydawnictwa GWO i niedopuszczeniem przez MEN do użytku szkolnego na rok szkolny 2019/2020 podręcznika:

J. Kufel i in.:  Historia 1. Ślady czasu. Podręcznik dla klasy 1 liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Starożytność i średniowiecze,

zmieniamy na podręczniki wydawnictwa WSiP dla klas ponadpodstawowych:

Klasa I A, I B, I C:Faszcza M. N., Lolo R. i in.: Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1.

Zakres podstawowy.  Nr dop. 987/1/2019

Klasa I D, I W:

Choińska-Mika J., Lengauer Wł. i in.: Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres rozszerzony. Nr dop. 982/1/2019

Kategoria: