9 czerwca, 2019 11:12 am

SPORT POŁĄCZYŁ SZKOŁY Z WAŁBRZYCHA I HRADCA KRALOWE

30 maja br., uczniowie z 3 wałbrzyskich szkół gościli z wizytą w partnerskim mieście Hradec Králové. W wymianie szkolnej łącznie wzięło udział 24 uczniów i nauczycieli z Publicznego Gimnazjum Sportowe Nr 11 im. Janusza Kusocińskiego w Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu, Publicznego Gimnazjum Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej i Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 w Wałbrzychu. PGS 11 godnie reprezentowali uczniowie: Martyna Długosz 3ag, Marczewska Natalia 3bg, Patrycja Jung 3cg, Szymon Mikołajczyk 3ag, Juliusz Kalinowski 3bg, Mateusz Krut 3bg, Kacper Łoziński 3bg.

Szkołą, która gościła wałbrzyską młodzież, była Szkoła Podstawowa Štefcova w Hradcu Králové. Uczestnicy wymiany sportowej z Wałbrzycha wspólne z czeskimi rówieśnikami z 3 czeskich szkół: Nový Hradec Králové, J. Gočára i Štefcova wzięli udział w turnieju w unihokeja. Po turnieju młodzież brała udział w zajęciach na kręgielni.

Wizyta uczniów z polskich szkół jest długofalowym efektem realizacji przez Urząd Miejski w Wałbrzychu wspólnie z magistratem miasta Hradec Králové mikroprojektu, pn. „Sport bez granic”. Projekt został zrealizowany w 2013 r., dzięki pozyskaniu przez Gminę Wałbrzych dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Dzięki realizacji projektu nawiązane przez wałbrzyskie i hradeckie szkoły kontakty zaowocowały długoletnią współpracą. Udział w przedsięwzięciu młodzieży z obu krajów stworzyło okazję do zbudowania ponadnarodowych znajomości koleżeńskich. Przyczyniło się do zawarcia dodatkowych przyjaźni, zrozumienia, szacunku dla odmiennej kultury i zwyczajów zarówno wśród Czechów jak i Polaków. Sportowa rywalizacja zgodnie z zasadami „fair-play” zawodów sportowych pozwoliła zrealizować cele wychowawcze, edukacyjne i sportowe, które są wciąż aktualne po obu stronach polskiej i czeskiej granicy.

Kategoria: