3 czerwca, 2019 4:31 pm

UWAGA!

Dyrektor ZS Nr 4 informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 roku NR 2/2019 i Nr 3/2019 w dniu 25.05.2019r przeprowadzono w szkole egzamin sprawnościowy do klasy sportowej i wojskowej. Wszyscy uczestnicy egzaminu uzyskali pozytywny wynik.

Szczegółowa punktacja zostanie podana 21.06.2109r. na stronie szkoły.

Kategoria: