2 maja, 2019 7:42 pm

CERTYFIKAT WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH

Miło nam poinformować, że kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej zakwalifikowało naszą szkołę do III edycji programu „Certyfikat wojskowych klas mundurowych”, który realizowany będzie w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021. Program Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących klasy wojskowe ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Program, który uruchomiony zostanie 1 września br., będzie miał formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego. Powyższe zajęcia będą się odbywały przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON. Absolwenci placówek oświatowych biorących udział w programie będą mogli po zakończeniu nauki przejść kilkutygodniowe szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy. Będą mieli również pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również do Wojsk Obrony Terytorialnej. Osoby pragnące kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych będą mogły liczyć na dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych.

Kategoria: