5 kwietnia, 2019 3:56 pm

STRAJK

Informujemy, że w związku z brakiem porozumienia ze stroną rządową szkoła przystępuje do OGÓLNOPOLSKIEGO STRAJKU. Od 8 kwietnia do odwołania nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne.

Kategoria: