8 grudnia, 2018 8:27 pm

JAKUB SZCZĘSNY – STYPENDYSTA PREZESA RADY MINISTRÓW

5 grudnia Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 p. Bogusław Kuta gościł na rozdaniu stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2017/2018. Stypendium przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. Stypendium może dostać tylko jeden uczeń ze szkoły, której ukończenie kończy się egzaminem maturalnym. Uroczystość dla uczniów z regionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego odbyła się w sali Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju. Dyplomy wręczał Dolnośląski Wicekurator Oświaty Janusz Wrzal. Wśród wyróżnionych znalazł się Jakub Szczęsny uczeń klasy IIIA o profilu sportowym, na co dzień uprawiający piłkę koszykową. Kuba jest przykładem, jak można pogodzić uprawianie sportu z osiąganiem bardzo wysokich wyników naukowych.

Kategoria: