24 marca, 2018 7:31 pm

EDUKACJA PRAWNA KLAS POLICYJNYCH

23 marca 2018 r. w murach naszej szkoły gościliśmy Panią Annę Glijerską-Sochę – sędzię III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. Pani Sędzia wygłosiła wykład, który był kontynuacją realizowanego od kilku lat programu edukacji prawnej organizowanego przez Zespół Szkół Nr: 1, 3 i 4 oraz Niemiecko – Polskie Stowarzyszenie Sędziów Wałbrzych – Marburg.

Pani Anna Glijerska-Socha poruszyła następujące tematy:

posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych (Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.),

– przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji – spowodowanie wypadku komunikacyjnego pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego (art. 178-180 Kodeksu Karnego),

przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności – dopuszczenie się czynności seksualnej wobec osoby małoletniej poniżej lat 15 (art. 200 Kodeksu Karnego).

Wykład wzbudził spore zainteresowanie zarówno wśród klas policyjnych z edukacją prawną oraz porządkiem publicznym jak również zaproszonej młodzieży z zaprzyjaźnionych szkół. Pani Sędzia wyraziła nadzieję, że uwrażliwianie na stan prawny obowiązujący w naszym kraju przyczyni się do tego, że zmniejszy się ilość przypadków lekkomyślnego łamania prawa, a co za tym idzie, młodzież będzie tylko obserwatorami rozpraw sądowych a nie uczestnikami zasiadającymi na ławie oskarżonych.

 

 

Kategoria: