27 lutego, 2018 4:35 pm

KLASY PIERWSZE LO W STAREJ KOPALNI

Klasy pierwsze LO po raz kolejny odwiedziły Starą Kopalnię, która znów zachęciła dwiema różnorodnymi i bardzo interesującymi wystawami: „Globalizacja i indywidualność” oraz „Autonomie ujawnione”. Młodzież uczyła się rozpoznawać typy fotografii, zastanawiała się nad pojęciem globalizacji i indywidualności w fotografii, jej funkcją we współczesnym świecie, rozpoznawała techniki wykonania dzieł.

Kategoria: