3 kwietnia, 2017 9:21 am

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

REKOLEKCJE  03.04. – 04.04.2017 r   

 GIMNAZJUM 11.30-12.20

Wyjście ze szkoły o godz.11.15  ( w trakcie lekcji 4 pod opieką tego N-la ) powrót do szkoły na lekcję 6 ( pod opieką N-la mającego z tą klasą 5 lekcję)

LICEUM 12.30-13.20

Wyjście ze szkoły o godz.12.15  ( w trakcie lekcji 5 pod opieką tego N-la ) powrót do szkoły na lekcję 7 ( pod opieką N-la mającego z tą klasą 6 lekcję)

REKOLEKCJE  05.04.2017 r    

GIMNAZJUM    +  LICEUM   

Wyjście ze szkoły o godz.09.45  ( w trakcie lekcji 3 pod opieką tego N-la ) powrót do szkoły na lekcję 5 ( pod opieką N-la mającego z tą klasą 4 lekcję)

Uczniowie nieuczestniczący w zajęciach religii mają lekcję zgodnie z planem

Rekolekcje będą odbywały się w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 18

Kategoria: