20 czerwca, 2016 8:30 pm

Wycieczka przedmiotowa do ZOO

 

24 maja 2016r. młodzież klas 1E, 2F, 2As pod opieką wychowawców pani A. Domagalskiej, pani R. Szczepańczyk, trenera M. Grzeszaka pojechali do wrocławskiego ZOO. Celem tych zajęć była realizacja podstawy programowej z biologii w atrakcyjny dla ucznia sposób, w pięknym otoczeniu przyrody. Tematem zajęć było poznanie różnorodności zwierząt występujących na Ziemi i rola ogrodów zoologicznych w ochronie ginących gatunków. Podczas spaceru uczniowie podzieleni na grupy otrzymali karty pracy z zadaniami dot. zagrożeń bioróżnorodności i biologii wybranych gatunków. Istotnym elementem zajęć była obserwacja przystosowań bezkręgowców i kręgowców do życia w różnych środowiskach i zmienność w populacji. W motylarni obserwowali procesy przepoczwarzania. Największe emocje budziło jednak zwiedzanie Afrykarium – unikatowego na skalę światową kompleksu przedstawiającego różne ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym Czarnego Kontynentu.

5 3

Kategoria: