R e k r u t a c j a

 

REKRUTACJA WAŻNE TERMINY

Lista uczniów wstępnie przyjętych do szkoły: 30 czerwca 2017 godz. 10.00

Spotkanie rodziców z Dyrektorem Szkoły: 30 czerwca 2017 godz. 17.00 (wpłata na Radę Rodziców)

Obowiązkowy test z języka angielskiego/niemieckiego odbędzie się 30 czerwca 2017 godz. 16.00

Klasy mundurowe/klasa pielęgniarska – miara na mundur: 30 czerwca 2017 od godz. 14.00 (zaliczka 200zł)

 

 

 

 II TERMIN TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

Test sprawności do klasy sportowej w IV Liceum Ogólnokształcącym odbędzie się:

12 CZERWCA 2017 r. ( poniedziałek )  godzina 15.00  sala sportowa Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu  ul. Sokołowskiego 75   dzielnica (Piaskowa Góra)      ( wejście od strony basenu .   Informacja o testach sprawnościowych znajduje się w zakładce REKRUTACJA

 

Lista osób, które zaliczyły testy sprawnościowe do klasy sportowej

Kod ucznia

A8

A2

A9

A3

A10

A5

A7

A4

A1

A6

A11

A23

A21

A14

A18

A26

A15

A22

A13

A24

A20

A16

A12

A25

A17

A19

 

 

 

ZASADY, TERMINY, PRZELICZANIE PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH

ZASADY REKRUTACJI DO IVLO z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi na stronę

zasady przeliczania punktów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 12 z dnia 28 marca 2017 r

 

 

INFORMACJA:

Zgodnie z :

Zarządzeniem Nr 12 /2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018

Złożenie przez kandydatów deklaracji przystąpienia, w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do:

  • szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego i mistrzostwa sportowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, do prób sprawności fizycznej

od 2 do 12 maja 2017 r. 

Deklaracje można składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 08.30 – 15.00 oraz telefonicznie  ( 74 664 88 81) i drogą elektroniczną sekretariat@zs4.walbrzych.pl

Wzór deklaracji do pobrania poniżej.

Test sprawności do klasy sportowej w IV Liceum Ogólnokształcącym odbędzie się:

19 maja 2017 r. ( piątek)  godzina 14.00  sala sportowa Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu ul. Sokołowskiego 75   dzielnica (Piaskowa Góra)

 

         INFORMACJA O TESTACH SPRAWNOŚCIOWYCH

1.Kandydaci do Liceum Sportowego  wyłonieni zostaną na podstawie przeprowadzonych testów sprawnościowych.

Termin testów sprawnościowych: 19.05.2017 r  godzina 14.00

Miejsce: sala sportowa Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu ul. Sokołowskiego 75            ( wejście od strony basenu ) 

2.Zapisy na testy sprawnościowe do 18.05.2017 r w sekretariacie szkoły osobiście, telefonicznie, drogą mailową lub w dniu testów sprawnościowych.

Kandydat powinien w dniu testu przynieść ze sobą ważną legitymację szkolną wraz z podpisaną deklaracją przez rodzica lub prawnego opiekuna.

3.Deklaracja dostępna do pobrania poniżej.

 

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OBEJMUJE:

Test sprawności fizycznej przeprowadzony będzie w formie prób określających poziom rozwoju zdolności motorycznych – siły, szybkości, wytrzymałości i skoczności.

Test obejmuje cztery próby:

1)bieg na 60m,

2)bieg na 600m (dziewczęta), 1000m (chłopcy),

3)rzut piłką lekarską(3kg )z miejsca, w przód, zza głowy,

4)skok w dal z miejsca.

*w przypadku złych warunków atmosferycznych testy odbędą się w sali Zespołu  Szkół Nr 4  ( bieg wahadłowy 10x5m, Beep-Test, rzut piłką lekarską z miejsca w przód zza głowy, skok w dal z miejsca)

Kandydaci przystępujący do egzaminu sprawności fizycznej muszą posiadać odpowiedni strój sportowy oraz obuwie sportowe.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

 

DEKLARACJA O PRZYSTĄPIENIU DO TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO

deklaracja

 

 

Zarządzenie Nr 12 /2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół na rok szkolny 2017/18

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice,

Poniżej publikujemy Zarządzenie Nr 12 /2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2017/04/zarzadzenie.pdf