Klasy strażackie

straz_min

 

Klasa  strażacka to klasa Liceum Ogólnokształcącego z przygotowaniem do matury z elementami ratownictwa medycznego i pożarnictwa. Są to klasy, które  merytorycznie i praktycznie  przygotowują do dalszej nauki w służbach mundurowych czy ratownictwie medycznym. W tym celu uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Klas Mundurowych, który reguluje m.in. obowiązek noszenia munduru oraz naukę musztry.

 

 

Pokazy musztry uświetniają różnego rodzaju uroczystości organizowane na terenie szkoły i Wałbrzycha. Dzięki współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Wałbrzychu odbywają się cyklicznie zajęcia w jednostce Straży Pożarnej. Raz w semestrze organizowane są manewry w PSP w Jeleniej Górze. Podczas manewrów uczniowie pozorują zadania i czynnie biorą udział w zajęciach – również nocnych. Dla chętnych po południu organizowane są zajęcia na ściance wspinaczkowej ( odbywają się one  w Witoszowie pod okiem instruktora).

Uczniom klasy strażackiej proponujemy:

– rozszerzenia z biologii i chemii

– zajęcia z ratownictwa medycznego

– cyklicznie zajęcia w jednostce Straży Pożarnej w Wałbrzychu

– raz w semestrze manewry w PSP w Jeleniej Górze.

– zajęcia w OSP Sosnówka

– zajęcia z psychologiem

–po południu zajęcia na ściance wspinaczkowej ( odbywają się one  w Witoszowie pod okiem instruktora).

– udział w zajęciach z ratownictwa wodnego

Uczniowie maja prawo do awansu na wyższy stopień.

 

Stopnie awansu :

Młodszy Kadet

Kadet

Starszy Kadet

Nadkadet