Klasy policyjne

Klasy policyjne są klasami Liceum Ogólnokształcącego z przygotowaniem do matury oraz merytorycznym i praktycznym przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych. W tym celu uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Klas Mundurowych, który reguluje m.in. obowiązek noszenia munduru oraz naukę musztry.  Uczniowie posiadają umundurowanie codzienne i galowe.  Pokazy musztry uświetniają różnego rodzaju uroczystości organizowane na terenie Wałbrzycha.

 

Uczniom klasy policyjnej proponujemy:

– rozszerzenia z historii i wiedzy o społeczeństwie

– zajęcia z bezpieczeństwa i porządku publicznego z edukacją prawną i elementami kryminalistyki

– cykliczne spotkania z przedstawicielami różnych wydziałów i sekcji Policji i Sądu

– naukę i doskonalenie umiejętności strzeleckich oraz teorii wiedzy o broni

– zajęcia z samoobrony i pierwszej pomocy

– zajęcia z psychologiem

– zajęcia w systemie klasowo-lekcyjnym oraz poza terenem szkoły, m.in. w Komendzie        Miejskiej Policji w Wałbrzychu

– udział w rozprawach sadowych w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu, Sądzie Okręgowym

w Świdnicy

– poznanie funkcjonowania Zakładu Karnego we Wrocławiu

 

Uczniowie maja prawo do awansu na wyższy stopień.

 

Stopnie awansu :

 

Młodszy Kadet

Kadet

Starszy Kadet

Nadkadet