Klasa strażacka

KLASA STRAŻACKA
Klasa strażacka to klasa ogólna z elementami ratownictwa medycznego i pożarnictwa.
Uczniom klasy strażackiej proponujemy:
– zajęcia z ratownictwa medycznego
– dzięki współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Wałbrzychu odbywają się cyklicznie zajęcia w jednostce Straży Pożarnej.
– w I i II semestrze organizowane są manewry w PSP w Jeleniej Górze.
Obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie Regulaminu Klas Mundurowych, min. musztra i obowiązkowe umundurowanie.