Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2016/2017

KONTO RADY RODZICÓW :

konto podamy niebawem

Zarząd Rady Rodziców:   

Przewodniczący: Katarzyna Kubka

Skarbnik: Małgorzata Nowak

REGULAMIN RADY RODZICÓW