Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2016/2017

KONTO RADY RODZICÓW :

68 2030 0045 1110 0000 0087 8380

Zarząd Rady Rodziców:   

Przewodniczący: Katarzyna Kubka

Skarbnik: Małgorzata Nowak

REGULAMIN RADY RODZICÓW